Vydavatelství

Karty pomoci - pomáháme tomu, kdo to potřebuje

Seznamte se s příběhy lidí v obtížné životní situaci a s tím, jak jim pomohli lidé z blízkého okolí, zástupci obce, sousedé a sociální služby. Mnoho lidí se ocitne v nepříznivé životní situaci a ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Popis potřeb osob v nepříznivé sociální situaci a návrhy řešení

Jaké jsou hlavní problémy rodin s dětmi, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají sociální pracovnícia další odborníci na Hořovicku? Které z těchto problémů se daří řešit v rámci jejich ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Hořovice

Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Hořovice: Analýza potřeb z pohledu sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb je jedním analytických výstupů komunitního plánování na ORP ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Analýza potřeb pečujících v území ORP Beroun a ORP Hořovice

Co potřebují rodiny, které pečují o dítě (i dospělé) se zdravotním postižením, jaké služby či jiná forma podpory jim chybí? Jaké konkrétní sociální, vzdělávací či zdravotní služby by pro své blízké ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Lidé ohrožení sociálním vyloučením v ORP Hořovice

Lidé ohrožení sociálním vyloučením v ORP Hořovice: Analýza potřeb z pohledu sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb je jedním z analytických výstupů komunitního plánování na ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Rodina, děti, mládež v ORP Hořovice

Rodina, děti, mládež v ORP Hořovice: Analýza potřeb z pohledu sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb je jedním z analytických výstupů procesu kominuntního plánování na ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Sociální služby na Hořovicku

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA HOŘOVICKU Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce je brožura, která obsahuje informace jenž mohou pomoci těm, kdo hledají pomoc v nepříznivé ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Sborník výstupů z projektu I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME

Sborník výstupů projektu  I bez sluchu se domluvíme Sociální práce s osobami se sluchovým postižením je určena všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti týkající se poskytování sociálních služeb ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Sborník výstupů projektu Ohrožení výkonem trestu odnětí ...

Centrum pro komunitní práci realizovalo v letech 2016 – 2018, ve spolupráci s městem Benešov, projekt „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody". Projekt byl ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální - plakát

PLAKÁT s informacemi a praktickými radami pro pečující.  Plakát je stručnější a návodnější verze brožury s praktickými informacemi a katalogem služeb určená k vyvěšení v kanceláři nebo ordinaci.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních ...

  Záměrem publikace Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů je představit praktické zkušenosti a analytická zjištění z průběhu dvouletého projektu „Pečovat a žít doma je ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální! - praktické informace

  Záměrem publikace Pečovat a žít doma je normální! Informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty je snaha podpořit ty, kdo v domácím prostředí pečují o své blízké. Obvykle se o nich ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Pečovat a žít doma je normální

  „Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk.“   Už když jsme byli malí, těšili jsme se domů. Nejdříve z mateřské školy, ze školy v přírodě, z tábora či z operace mandlí. Těšíme se i teď, když ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Živé paměti Sudet - česko německá verze

Vážení čtenáři, představujeme Vám životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery v rozhovorech ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů, Mgr. Ivo Škrabal a kolektiv, CpKP střední Morava, Přerov 2010 Hlavním cílem předkládané metodiky je popsat, nastavit a ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe rozvoje

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe managementu rozvoje mikroregionů a MAS, Mgr. Ondřej Marek a kolektiv, CpKP, Praha 2010 Příklady dobré praxe jsou důležitým a srozumitelným nástrojem ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Podpora obdorných partnerství

Tato metodika popisující procesy vzniku a fungování odborných partnerství v oblasti plánování a fungování sociálních služeb vznikla v rámci projektu Podpora odborných partnerství v oblasti ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Zapojování veřejnosti nástroj správy věcí veřejných

CpKP, kolektiv autorů, editor Mgr. Ondřej Marek, Přerov 2008, ISBN:978-80-86902-54-8   Zapojování veřejnosti do rozhodování není v České republice, ani ve středoevropském prostoru, žádnou ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Srovnávací analýza Integra

Srovnávací analýza Integra Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí, CpKP MRSK, Ostrava 2003   Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity