img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji

Číst dál...Projekt je zaměřen na snížení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti a na nezaměstnané nízkokvalifikované osoby z Moravskoslezského kraje. 

Účastníkům je poskytováno poradenství, vzdělávání a následně jsou uplatňováni na trhu práce. 15 osobám bude poskytnuta podpora k vytvoření pracovního místa na dobu 6 - 12 měsíců. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnavateli, kteří budou vytvářet pracovní místa pro účastníky projektu.

Číst dál...

Poradenství v oblasti příkladů dobré praxe

Číst dál...

 

Hlavním cílem projektu je získání znalostí o vzdělávání dospělých (nezaměstnaných) s cílem rozšířit a rozvíjet kompetence pedagogů a rozvíjet vysoce kvalitní dovednosti a kompetence.

 

 

  

Číst dál...

TRANS-FLIPP-CLASS - Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community


Číst dál...

Přeměna třídy znamená změnu způsobu, ve kterém vyučujeme a učíme se, tedy přednášení doma a procvičování ve třídě. Tento projekt má v úmyslu prozkoumat myšlenku, která dosud nebyla příliš rozvinuta, a kterou jsme nazvali „přeměna třídy na inkluzivní učící se komunitu“.

 

 

 

  

Číst dál...

CYFSE - Kreativní mládež pro udržitelné životní prostředí

Číst dál...

 

Tento projekt je zaměřen na vytváření nových participativních výukových metod, nové studijní materiály a mezinárodní sdílení znalostí v oblasti „Environmentálně udržitelného rozvoje“. 

 

Číst dál...

ZAČÍT ZNOVU II.


Číst dál...

 Projekt bude zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. 

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili